Jovattnets dalgång, med Krutfjellsvegen

Visa karta