Aatoeklibpie/Atoklimpen

Visa karta

Området vid Atoklimpen är en samisk kulturmiljö, som visar hur det renskötande nomadsamhället nyttjat landskapet under förhistorisk tid och fram till idag. Skyltar vid Atostugan berättar om den samiska kulturens utveckling och om människans villkor i fjällmiljö. Sommartid kan man följa med på guidade turer vid Atoklimpen. Guiden visar spår och lämningar efter de samer som nyttjat området i mer än tusen år. Allt från de första nomadiska samhällena till dagens moderna renskötsel. Turerna går onsdagar i juli och augusti och anmälan görs till Hemavan Tärnaby Turistbyrå.
Länsstyrelsen erbjuder även guidade turer för grupper vid beställning. Förfrågan görs även då genom Hemavan Tärnaby Turistbyrå.

Från Atostugan går en vacker stig upp till toppen av Atoklimpen 1006 möh. Under vägen passeras stora områden med död fjällbjörkskog, p g a björkmätarlarver som för många år sedan åt upp alla björkblad. Lämpligt rastställe vid den lilla tjärnen uppe på kalfjället. Allt rinnande vatten drickbart.
Den säreget formade Atoklimpen, på samiska Atoklippie, betraktades av samerna som ett mycket heligt fjäll.
Fjället bjuder på många geologiska och botaniska sevärdheter. Ordet Ato, i Atoklippie, betyder ’Den där’ på samiska. Fjället var så heligt för samerna att det inte fick nämnas direkt vid namn. Här har funnits flera offerplatser.

Längd: 7 km t.o.r
Höjdskillnad: 400 m
Svårighetsgrad: Röd (3 km/timmen - varierande terräng, delvis brant vid toppen)

OFFERPLATS
En modern offerplats hittar du 10 meter under toppen av den första branta backen upp på fjället. Stenhällen har här formen av ett stort halvklot. I springorna i stenen skall man stoppa en slant för fortsatt lycka. Riskera inte att utsätta dig för de fasansfulla olyckor som drabbar den som bortför en offergåva! Atoklimpen består av en vulkanisk bergart, peridotit, som omvandlats till serpentinsten, asbest, talk och täljsten. Vandringen uppe på toppkammen bort mot själva toppröset ger stora möjligheter att hitta
olika fina stenar.

ELEFANTHUD
Klipphällarna är mjukt rundade av inlandsisen och konserverade av bergartens vittringshud, s k elefanthud. På flera ställen är stenen rödfärgad av en alg. Denna röda alg är typisk för peridotitberg liknande Atoklimpen. På samiska kallas de därför för Routeke, rödfärgade fjäll. Atoklimpen är mycket intressant också ur botanisk synpunkt. Detta på grund av den speciella berggrunden, som innehåller flera ovanliga giftiga metaller och är starkt basisk. Allmänt hittar du den tjärblomsterliknande fjällnejlikan i vittringsgruset. Detta är ett tecken på att det finns koppar i berget, se även Koppargruva nedan.
I en plåtburk i toppröset finns en gästbok.

SKUGGMANNENS GRAV
På bergets sydvästra sida, ovanför Risbäcken, finns en samisk grav, Suoivingiellas, Skuggmannens grav. Skuggmannen lär ha fått sitt namn av att han skulle ha varit lika lång som sin egen skugga. Graven är en hällgrav och mycket omtalad i den lokala traditionen, inte bara som grav utan även som kultplats. En arkeologisk utgrävning 1950 visade att en 30-40 år gammal man, 160 cm lång, låg direkt på marken i en akkja.

KOPPARGRUVA
Tre km nordöst om Atoklimpens topp, invid bäcken från Autjejaure, syns gruvhålet efter en koppargruva. Under några år på 1740-talet bröts här kopparmalm sommartid. Under vintern fraktades den med hjälp av renar ut till Korgen i Norge.

Show more

Om denna aktivitet

Hotell & Pensionat

Tärnaby Fjällhotell - hotell och lägenheter

Avstånd: 32,5 km
Vi är ett personligt och välkomnande hotell med alla aktiviteter rakt utanför dörren. Bekväma och funktionella hotellrum, en restaurang med prisbelönt mat, konferensutrymmen, lägenheter, vandrarhem och en bastu med panoramautsikt i 360 grader är lite av det vi erbjuder. Med 50 meter till liften, skidåkning till dörren, vandringsled vid knuten och sjön med fiske året runt och skoterled på vintern ligger vi väldigt bra till.