Stalotomter på Rödingsfjället

Visa karta
Vägbeskrivning: Vandringen till Stalotomterna och Rödingsfjället börjar vid vägslutet i västra delen av Rönäs by. Först längs en förbommad bilväg 700 m fram till några fjällstugor. Sommarleden börjar alldeles nedanför den västra av stugorna. Välj den övre stigen som är utmärkt på kartan. Den nedre är mycket svår att följa. Efter ca 4 km blir landskapet öppnare. Stigen leder upp mot stora gräsmatteliknande öppningar på en platå, där marken är nästan helt slät, här ligger Stalotomterna.