GPS-koordinater

Koordinater till GPS-enhet
Latitude: 0
Longitude: 0
ELLER
Latitude: 0° 0' 0"
Longitude: 0° 0' 0"

Vägbeskrivning till Virisen Lappland

Virisen ligger 5 mil sydost om Hemavan Tärnaby, hit kommer man bäst med bil eller flyg+flygtaxi.

Med bil: Ca 12 timmar från Stockholm
Ca 4,5 timmar från Umeå

Flyg : Arlanda Hemavan. Flygtid 2,5 timmar + 1 timme flygtaxi

Med buss : Från Stockholm Lapplandspilen 13,5 timmar
Från Umeå: Länstrafiken ca 5 timmar

Vägbeskrivning till Virisen:

Vägbeskrivning söderifrån

Storuman-Virisen ca 13 mil. Ta E 12 norrut, Storuman- Ajaureforsen 9 mil, tag av vänster skylt Ajaure kraftstation, kör 2 mil, tag av vänster över en liten bro, skylt Virisen, Kör 1 mil tag av höger skylt Virisen, vägen går brant uppför i 4 km sedan lite flackare 6 km mot Virisen där vägen slutar. Man åker i fjällkanten på Gebnafjället.

Vägbeskrivning norrifrån

Hemavan-Virisen 5 mil

Hemavan-Västansjö 1 mil tag av höger, skylt Ängesdal kör 1 mil vägkorsning tag vänster, kör 1 mil tag höger skylt Virisen, kör 1 mil tag höger skylt Virisen, vägen går brant uppför i 4 km sedan lite flackare 6 km mot Virisen där vägen slutar. Man åker i fjällkanten på Gebnafjället.

Rekomenderad karta över området:

Fjällkartan (lantmäteriets) Fatmomakke 23 EF och Tärnaby 24 EF


Storumans Turistinformation på Storumans camping

Öppet juni till augusti
Lokgränd 3
923 31 Storuman
0951-143 10
turist@storuman.se

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Västra strandvägen 1
920 64 Tärnaby
0954-104 50
info@hemavantarnaby.se

Storumans Turistinformation på Storumans camping

Öppet juni till augusti
Lokgränd 3
923 31 Storuman
0951-143 10
turist@storuman.se

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Västra strandvägen 1
920 64 Tärnaby
0954-104 50
info@hemavantarnaby.se